Holma

Uddevalla Kommun planerar att förse Holma med kommunalt vatten- och spillvatten.

Projektering pågår och beräknad byggstart efter sommaren 2023.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Bild från arbetet

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-03-03

Under vecka 10 kommer vi att utföra en arkeologisk förundersökning. På kartbilden ser du inringat område som berörs av arbetet.

Kartbild över området som berörs.

Klicka på bilden för att förstora

 

2023-01-23

Projekteringen¹ av VA-ledningarna har pågått en tid nu och beräknas vara klar under våren 2023. Strax före jul startade geoteknisk² undersökning med borrvagn som provborrar längs den tänkta ledningssträckan och beräknas bli klart inom de närmaste veckorna. Därefter görs ritningar och beskrivningar klara. Samtidigt tas kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter för sökande av tillstånd och dispenser.

1. Vid projektering bestämmer man sig för utformning av ledningsnätet, samt producerar ritningar och andra handlingar.

2. Med begreppet ”geoteknik”, avses jord- och bergstekniska egenskaper och utredning av deras påverkan på planering och byggande.

Informationsmöte
Du som berörd fastighetsägare kommer att kallas till ett informationsmöte när ritningsunderlaget är klart för presentation. Preliminär tid för informationsmötet är under februari - mars 2023.

Vi kommer även att föreslå tid och möte på plats med varje fastighetsägare för att diskutera förbindelsepunktens läge och tekniska frågor.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Görgen Johansson
0522-63 88 57


VA-taxor
Abonnenthandläggare
Beahtrice Axtelius
0522-63 88 12


Vattenmätarfrågor
Mätartekniker
Christer Bagger
0522-63 88 06