Västvatten

Organisation

Tillsammans gör vi det bättre

Med fyra ägarkommuner, drygt 100 medarbetare och med en total omsättning på ungefär 300 miljoner kronor, är vi ett starkt bolag som kan ha ett samlat fokus på VA-frågor. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt, har vi ibland olika utmaningar och arbetssätt i våra kommuner. Samtidigt jobbar vi mot gemensamma ramar och mål.

Varje kommun har varsitt helägt anläggningsbolag, som i sin tur äger en del i Västvatten. På så vis har de kvar sitt lokala inflytande. Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB, Sotenäs Vatten AB respektive Uddevalla Vatten AB är s.k. VA-huvudman. Varje anläggningsbolag äger egna VA-nät och anläggningar och beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor för den egna kommunen.

Västvattens ägarstruktur

Intern organisation

 

Internt organisationsschema

Klicka för att förstora

VD: Peter Johansson

Ekonomichef: Susanne Thorén

Driftchef: Christer Backelin

Chef för Kund & Kommunikation: Annika Kempe

Chef för HR & Verksamhetsstöd: Johanna Kristjansdottir

Chef för Projekt: Mikael Svensson

Chef för Utredning & Utveckling: Jerker Hansson

Chef för El & Automation: Yngve Persson

Chef för Rörnät: Christer Backelin

Chef för Avlopp: Annmarie Erlandsson

Chef för Dricksvatten: Martin Otter

 

Vill du skicka e-post till någon på Västvatten skriver du adressen så här: förnamn.efternamn@vastvatten.se (å, ä och ö skriver du utan prickar, dvs. a, a och o).