Myrvägen

Västvatten jobbar ständigt för att minska riskerna för översvämning inom våra verksamhetsområden.

Under vinterhalvåret 2022/2023 kommer delar av Myrvägen, Strandvägen och Vegagatan på Bohus Malmön att läggas om med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt. Vi kommer dock inte att gräva inne på några privata fastigheter i området.

Myrvägen kommer att vara helt avstängd under en lång period av entreprenadtiden. Avstängningen kommer att flyttas uppåt successivt under arbetets gång. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp. Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång. Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov och vattnet kommer förhoppningsvis vara avstängt endast under kortare perioder för omkoppling.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2022-11-16

Vattenavstängning torsdag 17 november.

Vi planerar byte av avstängningsventiler för vatten i korsningen Myrvägen/Strandvägen på Bohus Malmön och behöver stänga av vattnet till några fastigheter i området torsdag den 17 november mellan klockan 07.30-17.00.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningen. Vid behov finns vatten för er att hämta vid Skanskas etablering uppe vid kyrkan. Ta med vattendunk eller flaska.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvatten så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Fastigheter inom markerat område berörs.

Klicka på kartan för att förstora den


2022-11-14

Entreprenaden är nu påbörjad för projektet Myrvägen och entreprenör är Skanska.

Förhoppningsvis ska vi klara oss från att gräva i Vegagatan då den befintliga stentrumma som finns där var i mycket bättre skick och större dimension än vad vi trodde.

För närvarande kommer Strandvägen vara helt eller delvis avstängd i höjd med Myrvägen under november och december månad samtidigt som vi fortsätter successivt med nya dag-, spill- och vattenledningar upp i Myrvägen. Myrvägen kommer också att utrustas med rännstensbrunnar för att ta upp ytvatten från vägen.

De fastigheter som har sin vatten- och avloppsservis kopplad direkt till Myrvägen kommer att få dessa utbytta till nya ledningar och en separering av dagvatten och spillvatten. De kommer alltså att få en tillkommande dagvattenservis och spolbrunnar strax utanför tomtgräns. Det är viktigt att de fastigheter som nu får en ny dagvattenservisledning kopplar på tak-, drän- och ytvatten på denna istället för på spillvattenledningen.

Tvärgatorna ut från Myrvägen kommer också att ersättas med nya huvudledningar och dagvatten men detta kommer att ske i senare etapper. Exakt tidplan för detta finns inte i dagsläget.

Arbetet kommer att pågå fram till slutet av mars 2023. Hur långt upp som vi kommer vet vi inte exakt i dagsläget då vi har en begränsad budget att hålla oss till och har svåra geotekniska förhållanden.

Myrvägen kommer att vara helt avstängd under hela entreprenadtiden. Avstängningen kommer att flyttas uppåt successivt under arbetets gång. Skyltningen för omledning av trafik ändras successivt.

Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång.

Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov och vattnet kommer förhoppningsvis vara avstängt endast under kortare perioder för omkoppling.

Skanska har placerat sina byggbodar enligt karta nedan:

2022-09-13

Under vecka 40 – 42 kommer besiktningsföretaget MEXL, på uppdrag av Västvatten, att besikta samtliga fastigheter inom en radie av cirka 100 meter från det aktuella arbetsområdet.

Röd linje anger besiktningsgräns och grön linje är den ledningssträckning som ska förnyas.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten
Projektledare
Anja Boström
0522-63 88 42

Entreprenad
Produktionschef
Björn Bengts Ryding
010-448 63 61