Västvatten

Styrelser

Västvatten AB styrelse‌

Ordförande

Vice ordförande

Jens Borgland
jens.borgland@uddevalla.se

Peter Håkansson

Ledamöter

Styrelsesuppleanter

Kenth Johansson

Ann-Marie Jacobsson

Peter Höög

Christer Börjesson

Per-Arne Brink

Hilbert Eliasson

Mattias Johansson

Bengt Svedberg

Linda Wighed

Stig-Arne Helmersson


Lekmannarevisor/suppleant

Fackliga representanter

Inger Gillberg-Carlsson

Bo Sandell

Lena Hedendahl

Kristoffer Hansson


 

Färgelanda Vatten AB styrelse‌

Ordförande

Vice Ordförande

Ann-Marie Jacobsson
amjac@telia.com

Peter Höög

Ledamöter

Suppleanter

Håkan Melin

Bengt Svedberg

Olle Hagström

Urban Henriksson

Karl-Erik Segersax

Sven Selstam

Suzanna Sandberg

Hans-Göran Palmqvist

Ove Quick

Rune Månsson

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorsuppleant

Eivor Johansson

Thomas Glue

 


Munkedal Vatten AB styrelse‌

Ordförande

Vice ordförande

Christer Börjesson

Per-Arne Brink

Ledamöter

Suppleanter

Linda Wighed

Henrik Palm

Terje Skaarnes

Nils Karlsson

Leif Svensson

Anders Persson

Glenn Hammarström

Hans-Joachim Isenheim
Jimmy Grenander

Rolf Hansson

Lekmannarevisor


Lekmannarevisorsuppleant

Claes Hedlund

Bertil Schewenius


Sotenäs Vatten AB styrelse‌

Ordförande

Vice ordförande

Peter Håkansson

Hilbert Eliasson

Ledamöter

Suppleanter

Helene Stranne

Stig-Arne Helmersson

Jan Ulvemark

Roland Mattsson

Håkan Hansson

João Escudeiro

Lekmannarevisor

 

Elving Claesson


 

Uddevalla Vatten AB styrelse‌

Ordförande

Förste vice ordförande

Jens Borgland
jens.borgland@gmail.com

Mattias Johansson

Andre vice ordförande

Kenth Johansson

Ledamöter

Suppleanter

Curt Nyman

Robert Högbring

Kenneth Engelbrektsson

Stefan Eliasson

Camilla Josefsson

Sebastian Grip Nilsson

Susanne Börjesson

David Skälegård

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleant

Inger Gillberg-Carlsson

Bo Sandell