Styrelser

Västvatten AB styrelse‌

Ordförande

Vice ordförande

Jens Borgland
jens.borgland@uddevalla.se

Roland Mattsson

Ledamöter

Styrelsesuppleanter

Kenth Johansson

Ann-Marie Jacobsson

Peter Höög

Christer Börjesson

Per-Arne Brink

Conny Stensson

Mattias Johansson

Bengt Svedberg

Linda Wighed

Stig-Arne Helmersson


Lekmannarevisor/suppleant

Fackliga representanter

Inger Gillberg-Carlsson

Bo Sandell

Lena Hedendahl

Kristoffer Hansson

Tomas Jenssen


Färgelanda Vatten AB styrelse‌

Ordförande

Vice Ordförande

Ann-Marie Jacobsson
amjac@telia.com

Peter Höög

Ledamöter

Suppleanter

Håkan Melin

Bengt Svedberg

Olle Hagström

Urban Henriksson

Karl-Erik Segersax

Vakant plats

Patrik Fransson

Hans-Göran Palmqvist

Jörgen Andersson

Rune Månsson

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorsuppleant

Eivor Johansson

Thomas Glue


Munkedal Vatten AB styrelse‌

Ordförande

Vice ordförande

Christer Börjesson

Per-Arne Brink

Ledamöter

Suppleanter

Linda Wighed

Henrik Palm

Terje Skaarnes

Nils Karlsson

Leif Svensson

Anders Persson

Glenn Hammarström

Hans-Joachim Isenheim
Jimmy Grenander

Rolf Hansson

Lekmannarevisor


Lekmannarevisorsuppleant

Claes Hedlund

Bertil Schewenius


Sotenäs Vatten AB styrelse‌

Ordförande

Vice ordförande

Roland Mattsson

Conny Stensson

Ledamöter

Suppleanter

Helene Stranne

Stig-Arne Helmersson

Jan Ulvemark

Dan Christiansson

Håkan Hansson

João Escudeiro

Lekmannarevisor


Elving ClaessonUddevalla Vatten AB styrelse‌

Ordförande

Förste vice ordförande

Jens Borgland
jens.borgland@uddevalla.se

Mattias Johansson

Andre vice ordförande

Kenth Johansson

Ledamöter

Suppleanter

Curt Nyman

Robert Högbring

Kenneth Engelbrektsson

Stefan Eliasson

Camilla Josefsson

Sebastian Grip Nilsson

Susanne Börjesson

David Skälegård

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleant

Inger Gillberg-Carlsson

Bo Sandell