Sök

Centrum

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Bartilsgatan, Kyrkogårdsgatan, Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder och måste läggas om.
Vi kommer att byta ut samtliga vattenledningar på kommunal mark.

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla Kommun, Uddevalla Energi och Skanska. Västvattens entreprenör Skanska planerar att ställa upp arbetsbodar innan sommarsemestern 2023. Projektet omfattar ledningar som ligger längs med den gula markeringen på bilden nedan.

Preliminär byggstart är planerad att ske efter sommaren 2023.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Bild över området

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-05-30 Kommande vattenavstängning

Nu har projektet startat och med tanke på det fina vädret så kan vi arbeta både gladare och effektivare. Vi planerar för en vattenavstängning och vill även skicka med information om trafikomledningen som kommer att ske från och med vecka 23.

Vattenavstängning 1 juni klockan 10:00–15:30

Torsdag den 1 juni klockan 10:00–15:30 kommer vi att stänga av vattnet då vi utför en aktivitet vid gång- och cykelbanan längst upp på Kyrkogårdsgatan. Gång- och cykelbanan kommer att hållas fri för gående. Fastigheterna som blir berörda av vattenavstängningen kommer att bli kontaktade via telefon.

Har du inte blivit kontaktad är du inte berörd.

Vi uppmanar samtliga som omfattas att tappa upp vatten dagen innan så att man klarar alla nödvändigheter under avstängningen.

Kommande arbete på Kyrkogårdsgatan

Vecka 23–27 gräver vi på Kyrkogårdsgatan. Vi kommer att gräva från järnvägsspåret till Lansgatan. Det är nödvändigt att stänga gatan för fordonstrafik men trottoaren i östra kanten av Kyrkogårdsgatan kommer att hållas fri för gående. Gång- och Cykelbanan som förbinder Kyrkogårdsgatan med Lagmansgatan breddas temporärt för byggtrafik och biltrafik till fastigheter.

Kyrkogårdsgatan kommer vara avstängd för biltrafik på den del vi arbetar på, (se blå sträcka i kartbild). Detta innebär att alla fastigheter norr om järnvägen inklusive besökare till kyrkogården kommer att hänvisas till en temporär väg fram till Lagmansgatan (se bifogad kartbild). Vi kommer att ha en gångbana förbi arbetsområdet.

Klicka på bilden för att förstora

Tidigare nyheter

2023-05-19 Kommande etablering

Under kommande veckor kommer Västvatten att påbörja grävarbeten och vi kommer därför att börja synas i området. Samtliga VA-ledningar i Kyrkogårdsgatan (vatten, dagvatten och spillvatten) skall bytas ut.

Första etappen av arbetet sker i den norra delen mellan järnvägsspåren och Lansgatan.

Mindre grävarbete - vecka 21

Vecka 21 kommer vi att utföra ett mindre grävarbete på Bartilsgatan. Biltrafiken kommer kunna rulla som vanligt under tiden detta arbete pågår.

Etablering - vecka 21–22

Under vecka 21 och 22 kommer ni se oss norr om Kyrkogårdsgatan. Vi påbörjar inflyttningen genom att ta dit våra bodar och göra oss hemmastadda. Här kommer vår etablering att vara under tiden projektet pågår (se bifogad kartbild).

Kommande arbete på Kyrkogårdsgatan - vecka 23–27

Mellan vecka 23–27 gräver vi på Kyrkogårdsgatan. Vi kommer att gräva från järnvägsspåret till Lansgatan. Det är nödvändigt att stänga gatan för fordonstrafik men trottoaren i östra kanten av Kyrkogårdsgatan kommer att hållas fri för gående. Gång- och Cykelbanan som förbinder Kyrkogårdsgatan med Lagmansgatan breddas temporärt för byggtrafik och biltrafik till fastigheter.

Kyrkogårdsgatan kommer vara avstängd för biltrafik på den del vi arbetar på, (se blå sträcka i kartbild). Detta innebär att alla fastigheter norr om järnvägen inklusive besökare till kyrkogården kommer att hänvisas till en temporär väg fram till Lagermansgatan (se bifogad kartbild). Vi kommer att ha en gångbana förbi arbetsområdet.

Kartbild över första etappen av projektet. Klicka på bilden för att förstora.

Byggsemester – vecka 28–31

Under byggsemestern kommer Kyrkogårdsgatan att vara öppen för biltrafik fram till projektet påbörjas igen. Projektet har semester under veckorna 28–31. Vi återupptar arbetet igen måndag 7 augusti.

Lotsarnas parkering

Arbeten som berör Lotsarnas parkering är planerade att utföras efter Trafikverket avetablerar sina bodar från parkeringsytan. Detta gör vi för att inte begränsa parkeringsmöjligheterna för mycket i området.

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.


Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Carolina Soto
0522-63 88 53

 

VA-tekniker
Sandra Zachrisson
0522-63 88 74

 

Skanska

Produktionschef
Magnus Larsson