Västvatten

Vattenskydd i Uddevalla

Vattenskydd i Uddevalla

God råvattenkvalitet är en nödvändighet för att Uddevalla kommun ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten.

 

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkterna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan.

 

Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering, upplag av massor och så vidare.

 

Tillstånd söks och anmälan görs hos Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..