Vattenskydd i Sotenäs kommun

God råvattenkvalitet är en nödvändighet för att Sotenäs kommun ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten.

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkterna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan.

Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering, upplag av massor och så vidare.

Tillstånd söks och anmälan görs hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (en gemensam nämnd för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner).

Vattenskyddsområden med föreskrifter i Sotenäs kommun