Västvatten

Översvämning

Översvämning

Om olyckan är framme

Vid kraftiga skyfall kan det hända att du i värsta fall råkar ut för översvämning inne på din fastighet.

Tänk på detta vid en eventuell översvämning:

  • Kontakta räddningstjänsten om du behöver hjälp med pumpning m.m.
  • Meddela Västvatten så snart ni kan. Då kan vi åtgärda eventuella problem på huvudnätet och få en bild av händelsen.
    Anmälan om översvämning/vattenskada »PDF

När skada uppstår, till exempel en översvämningssituation, gäller följande:

  • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag
  • Avvakta försäkringsbolagets beslut och skadereglering
  • Regresskrav ställs från försäkringsbolaget mot VA-huvudmannen

Översvämningsskydd i centrala Uddevallalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Läs mer i vårt häfte om källaröversvämningarPDF