Västvatten

Dricksvattentillgång

Dricksvattentillgång

Här uppdaterar vi löpande aktuella vattennivåer.


Prenumerera på sidan

Prenumerera gärna på sidan om du vill få en notis när den uppdateras.

Sitter du vid datorn fyll i din e-postadress i rutan till höger

Använder du din telefon klicka här för att fylla i din e-postadress

Varifrån tas ditt dricksvatten?

  • I Färgelanda och Munkedal använder vi vatten från både stora och små grundvattenmagasin.
  • I Sotenäs använder vi ytvatten.
  • I Uddevalla använder vi ytvatten för Uddevalla-Ljungskile och små grundvattenmagasin för mindre orter.

 

  • Ni som har egna dricksvattenbrunnar använder små grundvattenmagasin.

Aktuella vattennivåer

6 juli 2021

 

Ingen risk för vattenbrist i yt- och grundvatten råder just nu i Sotenäs, Munkedal, Färgelanda och Uddevalla kommuner, enligt SMHI och SGU. I Skredsvik gäller dock en särskild besparingsuppmaning Länk till annan webbplats. sedan 5 juli. Flödena i vattendragen beräknas att närmaste åtta dagarna vara nära de normala för årstiden, men väntas bli under de normala i slutet av juli. Grundvattennivåerna i stora magasin beräknas att under ett torrt sommarscenario bli över normala tills på hösten normala för årstiden i våra kommuner. Grundvattennivåerna i små magasin beräknas i torrt scenario bli normala till under normala på sensommaren.

Prognos

Beräknade flöden i vattendragen är nära de normala och förväntas fortsatt vara det de närmaste åtta dagarna. Senare delen av juli väntas dock bli varmare och torrare än normalt enligt väderöversikten från SMHI Länk till annan webbplats., vilket leder till lägre flöden än normalt i vattendragen.

I Västvattens stora grundvattenmagasin beräknas grundvattennivåerna att under en torr fortsättning av sommaren ändå vara över de normala för årstiden, men sjunkande till normala i höst. För små grundvattenmagasin (främst privata brunnar) beräknas nivåerna i ett torrt sommarscenario bli normala för årstiden, men sjunkande till under normala på sensommaren. Det beräknade torra sommarscenariot är inte ett extremfall utan det är fullt möjligt att nivåerna kan bli lägre. (SGU, 2021-07-06).

Framtida grundvattennivåer för olika väderutveckling för stora magasin

Framtida grundvattennivåer för olika väderutveckling för små magasin

Nuläge

Hittills i år är vattenbalansen Länk till annan webbplats. normal på kusten men negativ i östra halvan av vårt område. Nederbördsmängderna har dock varit normala för årstiden och temperaturerna har varit något under de normala. Men lagringen av mark- och grundvatten de senaste 6 månaderna har ändå varit under normal för årstiden i Munkedal, Färgelanda och Uddevalla kommun.

 

Lagringen av ytvatten under våren i avrinningsområdena har varit normal i västra delen, under normal i nordligaste delen av Sotenäs kommun, och mycket under normal för årstiden i östra delen av vårt område. Beräknade flöden i vattendragen Länk till annan webbplats. är nära de normala i hela området.

 

I de stora grundvattenmagasinen Länk till annan webbplats. är de beräknade grundvattennivåerna över de normala för årstiden. I de små grundvattenmagasinen är de beräknade grundvattennivåerna normala för årstiden.

25 maj 2021

 

Ingen risk för vattenbrist i yt- och grundvatten råder i Sotenäs, Munkedal, Färgelanda och Uddevalla kommuner just nu, enligt SMHI och SGU. Flödena i vattendragen beräknas att närmaste åtta dagarna vara högre än normalt för årstiden. Grundvattennivåerna beräknas att under ett torrt (inte extremtorrt) sommarscenario bli normala till över normala för årstiden i våra kommuner.

 

Prognos

Beräknade flöden i vattendragen är mycket över de normala, men väntas sjunka de närmaste åtta dagarna till något över normala för årstiden.

 

I Västvattens stora grundvattenmagasin beräknas grundvattennivåerna att under ett torrt sommarscenario vara över de normala för årstiden. För små grundvattenmagasin (främst privata brunnar) beräknas nivåerna i ett torrt sommarscenario bli normala för årstiden. Det beräknade torra sommarscenariot är inte ett extremfall utan det är fullt möjligt att nivåerna kan bli lägre (SGU, 2021-05-25).

Klicka på bilden för att förstora den


Klicka på bilden för att förstora den

Nuläge (maj 2021)

Hittills i år är vattenbalansen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. positiv i vårt område. Nederbördsmängderna har varit normala för årstiden på kusten och över de normala i övriga delen, medan temperaturerna varit lite under de normala. Markvattenhalterna och lagringen av mark- och grundvatten senaste 6 månaderna är därför över till mycket över de normala för årstiden.

 

Lagringen av ytvatten under våren i avrinningsområdena är normal i västra delen och över normal för årstiden i östra delen. Beräknade flöden i vattendragen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är mycket över de normala.

 

I de stora grundvattenmagasinen är de beräknade grundvattennivåerna över de normala för årstiden. I de små grundvattenmagasinen är de beräknade grundvattennivåerna mycket över de normala för årstiden.

Kontakta

Tony Grantz
0522-63 88 40

..

Prenumerera

Hantera prenumeration

..