Sök

Rimnersgatan

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Rimnersgatan och Valhallavägen har Västvatten kontrollerat och bedömt vara i behov av åtgärder och måste läggas om. Detta gör vi i samband med renoveringen av Rimnersvallen och vi kommer att byta ut samtliga ledningar på kommunal mark.

Västvattens entreprenör i detta arbete blir PEAB som gör arbetet i samband med de övriga arbetena i området. Projektet omfattar ledningar som ligger längs med den gula markeringen på bilden nedan. Planerad byggstart vinter/vår 2023. Arbetet beräknas vara klart till sommarsemester 2023.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Bild över området

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-02-17

Efter lite förseningar kommer arbetet nu att påbörjas.

Vi startar måndag den 27 februari med grävarbet på Valhallavägen. Detta innebär att det fortsatt kommer vara begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet (gula linjen).

2022-09-29

Projektering för sanering av befintliga ledningar för vatten och avlopp samt ny dagvattenledning är i det närmaste färdig, och en planerad byggstart är nu i höst 2022.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Niklas Ryrmalm
0522-63 88 39


VA-tekniker
Sandra Zachrisson
0522-63 88 74


PEAB
Martin Lindmark
072-533 79 21

Övriga dokument