Krokusvägen

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Krokusvägen i Ljungskile, har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder. Samtliga ledningar på kommunal mark kommer att läggas om. Vår entreprenör Skanska kommer att etablera och påbörja arbetet under år 2022.

Våra övriga samarbetspartners är Uddevalla Energi, Uddevalla kommun, Abesiktningar, Rensman, Afry och Västkonsult.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Bild från arbetet

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-01-12

God fortsättning, hoppas ni har haft en bra jul och nyår!
Vi fortsätter arbeta med ledningsomläggning längs Krokusvägen.

Vattenavstängning

Tisdag den 17 januari planerar vi en vattenavstängning, då vi skall göra en omkoppling av vattenförsörjningen i området. Vattnet kommer att brytas klockan 10.00. Senast klockan 14.00 kommer vattnet att vara tillbaka.

Berörda fastigheter

De fastigheter som kommer att bli utan vatten på tisdag 17/1-23 är följande:

- Krokusvägen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

- Samtliga bostäder tillhörande Uddevallahem.

Vi uppmanar samtliga som omfattas av vattenavstängningen att tappa upp vatten dagen innan så att man klarar alla nödvändigheter under avbrottet. Vid behov finns vatten att hämta i kran vid Skanskas bodar. Rosenvägen 15.

Begränsad framkomlighet

Arbetet kommer att utföras i korsningen vid Uddevallahems infart på Krokusvägen. Detta resulterar i att in/utfart på Krokusvägen till Uddevallahems område kommer att vara stängd under hela tisdagen. Enligt överenskommelse med Uddevallahem kommer all trafik in- och ut till Uddevallahems område ske via Kaprifolvägen denna dag. Inga parkeringar som tillhör Uddevallahem kommer att påverkas.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i området.

Klicka på bilden för att förstora

Våtservetter i avloppet - Nej tack!

Vi har sett en ökning av bindor, våtservetter och hushållspapper som spolas ner i avloppet. Tänk på att det bara är kiss, bajs och toapapper som får spolas ner!

Allt annat än toapapper ska slängas i brännbart avfall, inte i toan. Servetterna löser inte upp sig i vatten. Istället trasslar de ihop sig, fastnar i ledningarna, och kan i värsta fall orsaka stopp och översvämningar inne på era fastigheter.

Tack för att ni hjälper oss att hålla rören öppna! 

2022-12-19

Under vecka 51 jobbar vi måndag-torsdag. Mellandagarna låter vi bygget stå still för att ta nya tag med start 2 januari 2023.

Läs mer i informationsbrev 7 för information om arbetet. Pdf, 394.3 kB.

Alla i projektet önskar er god jul och gott nytt år!

2022-10-27

Måndag den 31 oktober planerar vi att göra en omkoppling av temporärt vatten på sträcka B. (Schakt blir i röd cirkel, se bild nedan).

Detta medför att samtliga fastigheter på Krokusvägen kommer att bli utan vatten en stund mellan klockan 08:00-15:00. Vattenavbrottet kommer att vara i högst 2 timmar när det väl bryts. De fastighetsägare som kommer att få temporärt vatten kontaktas på telefon av Hampus Karlsson, Arbetsledare på Skanska.

 

2022-10-10

Vi befinner oss på sträcka A, där vi tar oss framåt i riktning mot Hälle Förskola. Tyvärr har vi stött på berg och måste spränga oss fram. Just nu vet vi inte exakt hur många meter berg vi har framför oss, det innebär att vi inte heller vet när och hur mycket vi behöver spränga. Vi vill därför uppmana er att följa försiktighetsåtgärderna och vara uppmärksamma när ni rör er i området.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras till följt av en lång signal som varar i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över. Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. För att kunna mäta dessa vibrationer har A-Besiktning satt upp vibrationsmätare vid de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

2022-08-19

Nu är projektet i gång och vi har etablerat oss på Krokusvägen.

Under vecka 34 kommer vi att starta våra arbeten med maskinschakt.
Arbetet påbörjas längst sträcka A. Vi rör oss med maskiner mot Hälle Förskola och därför blockerar vi infart till Krokusvägen via Skafterödsvägen. För att komma in på Krokusvägen hänvisar vi till infarten via Rosenvägen.

2022-08-16

Onsdag den 17 augusti, mellan klockan 07.00-17.00 kommer vi stänga av vägen på sträcka B för att kunna arbeta med trädfällning. Man kommer att kunna köra in och ut i området, men inte rundkörning under denna aktivitet. De boende som får sina parkeringar blockerade denna dag, hänvisas att parkera längst med gatan innan avstägningen.

Klicka på bilden för att förstora

 

Vad händer nu

Vi projekterar området och därför kan ni se våra samarbetspartners som inventerar området. Våra övriga samarbetspartners är Uddevalla Energi, Uddevalla kommun, Abesiktningar, Rensman, Afry och Västkonsult.

Projektering av ny anläggning för vatten och avlopp har påbörjats och det innebär att vi kontrollerar nivåer på husgrunder.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Västvatten

Projektledare
Carolina Soto
0522-63 88 53


Entreprenad Skanska

Produktionschef
Magnus Larsson