Västvatten

Saltkällan Etapp 3

Vi planerar för utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i området Saltkällan.

 

Delar av Saltkällan blev anslutna till allmänt VA under våren 2013. Därefter har även en andra etapp utförts och nu är det dags för den sista och tredje etapp av utbyggnaden fram till kommungränsen.

 

Det är ca 15 fastigheter som kommer att förses med kommunalt vatten och spillvatten. Projektering av området pågår för närvarande. Tillståndsprocessen med Trafikverket och Länsstyrelsen är också igång. Val av teknisk lösning är något komplicerad då Trafikverket har höga krav på framkomlighet och området är både Natura2000 och Nationalpark.

 

Tidplanen är därför något svåruppskattad. Förhoppningsvis blir det upphandling senare i höst och byggstart i årskiftet eller början av 2021.

 

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Kartor, ritningar och planer

Övriga dokument

Nyheter

Vi fyller successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet nedan:

Prenumerera

Kontakta

Projektledare

Anja Boström
Telefon: 0522-63 88 42