Västvatten

Centrumvägen

Klicka på bilden för att förstora den.

Våra vatten- och avloppsledningar behöver flyttas för att förbereda för byggnation på platsen där gamla Sohlbergs bygghandel låg. Vi passar samtidigt på att förstärka VA-ledningarna i centrum för att minska risken för översvämningar vid hårt väder.

 

Vi startar arbetet den 6 april och beräknar att avsluta omkring 2 juli.

  • Infarten till Centrumvägen är avstängd och du hänvisas till att köra in via Korskällevägen istället.
  • En period kommer Strömstadsvägen att ha mycket begränsad framkomlighet.

 

Det finns tillfälliga trafikljus och hänvisningsskyltar på plats. Vi är tacksamma för att du följer dessa och visar dina medtrafikanter hänsyn

 

Kontakt

Axel Wassenius
Projektledare

0702-06 39 69