Förstudie om läkemedelsrening

Uddevalla Vatten AB har fått bidrag från Naturvårdsverket till en förstudie med syftet att utreda förutsättningar för en fullskaleinstallation av teknik för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester.

Förstudien görs i samband med ansökan om nytt tillstånd för Skansverket. Projektet startar i augusti 2022 och ska slutredovisas den 31 oktober 2023. Resultatet kommer publiceras efter projektets slut.

Person som står i varselkläder och hjälm på en brygga över reningsbassänger.