Västvatten

Vattenmätare

Västvatten använder vattenmätare för att ta betalt för den mängd vatten du använder. En vanlig villamätare byts kostnadsfritt åtminstone vart tionde år. Vi skickar ut information till dig när det är dags för byte av din vattenmätare.

 

Klicka för att läsa direkt om:

 

En person gör av med ungefär 150 liter vatten per dygn. Det motsvarar cirka 55 m³ (kubikmeter) per år. För ett hushåll blir det mellan 70 och 230 m³ per år.

Beskrivning

Beskrivning vattenmätare

Mätarens plats

Mätaren är VA-huvudmannens (ett av Västvattens ägarbolag) egendom. Du som fastighetsägare ska kostnadsfritt ge plats för vattenmätaren och bekosta de anordningar som behövs för att mätaren ska kunna sättas upp och kopplas ihop med installationen i övrigt. Du som fastighetsägare ansvarar också för att mätaren anordnas så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre påverkan.

 

Mätarens plats skall vara godkänd av VA-huvudmannen och utföras enligt VAV P 100 maj 2009. Mätaren monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Du som fastighetsägare ansvarar för och äger mätarkonsol och avstängningsventiler. Dessa kan köpas hos rör- och vvs-butiker.

För att du som fastighetsägare och vår personal lätt ska komma åt att byta eller stänga av kranarna vid vattenmätaren finns standardmått för hur en mätarplats ska se ut.

 

Det är bara VA-huvudmannen som får sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla och till- och frånkoppla mätaren.

Mätarplats

Mätarplats

Årlig avläsning

 

Det finns olika typer av vattenmätare utplacerade hos våra abonnenter.

Äldre mätare - läs av själv

Äldre mätare måste läsas av manuellt, tex märke Sensus. Du som har en äldre mätare får varje år ett avläsningskort utskickat till dig. Fyll i kortet och lägg det på brevlådan. Vill du hellre lämna din mätarställning digitalt går det bra direkt på vår hemsida. Lämna avläsning på Mina sidor Öppnas i nytt fönster.

 

Din mätare sitter oftast på inkommande vattenledning, till exempel i en tvättstuga eller källare. På ringen på mätaren finns ett nummer instansat. En vanlig villamätare har åtta siffror. Mätarställningen ser du när du lyfter på locket. Läs inte av decimalerna.

Nyare mätare - fjärravläsning

Nyare mätare, t.ex. Kamstrup, läser vi av via fjärravläsning en gång per år för dig som privatperson. Avläsningen registreras sedan på din mätare och visas på fakturan. Du som har denna mätare får inget självavläsningskort i brevlådan och ska alltså inte själv meddela årlig avläsning.

 

Kontroll av mätare - har du en läcka?

En läckande kran blir snabbt många liter vatten och många kronor i onödan.

 

Vid kontroll av äldre mätare, titta så att det lilla hjulet i mätaren inte snurrar när inget vatten tappas i huset. Om det snurrar har du troligen en läcka. På något nyare mätare kan läckflöde noteras via de små siffrorna på mätaren. Det kan vara en kran eller toalett som droppar.

 

De nya mätarna, t.ex. Kamstrup, mäter vattenflödet via ultraljudsteknik. Det finns inga rörliga delar i mätaren. De innehåller ett batteri med minst 16 års livslängd och en liten sändare genom vilken vi på Västvatten fångar upp mätarställningen via en mottagare för fjärravläsning.

Många droppar små

Vilken vattenmätare har du?

Vattenmätare

Vattenmätare Sensus
Läs av alla siffrorna som syns i
räkneverket.

 

Vattenmätare Sensus

Vattenmätare Sensus
Läs av siffrorna mot svart bakgrund.
Siffror mot röd bakgrund ska inte  vara med.
 

Vattenmätare Kamstrup

Vattenmätare Kamstrup Fjärravläst av oss.

Endast de stora siffrorna läses av.