Svarspost fettavskiljare

Har din verksamhet fått ett brev om att ni behöver uppge informaton om er fettavskiljare? Du har du hamnat rätt!

 

Fyll i er information i frågeformuläret nedan.

Verksamheten

Adressuppgifter * (obligatorisk)
Adressuppgifter
Om annat än företagsnamn

Kontaktperson på verksamheten * (obligatorisk)
Kontaktperson på verksamheten
Fastighetsägare * (obligatorisk)
Fastighetsägare
Finns fettavskiljare?  * (obligatorisk)
Finns fettavskiljare?


Om ja, svara på frågorna nedan
Information om fettavskiljaren på verksamheten